Är det något med undervisningen som inte fungerar som det borde? Ämnesrådet, studenternas inflytandeorgan, bevakar studenternas intressen i studiefrågor under studietiden och värnar om att utbildningen håller en hög kvalitet. Rådet drivs av studenter och träffas minst två gånger per termin.

Du kan kontakta ämnesrådet via e-post: amnesradet@ne.su.se

- Information om doktorandrådet (engelska webbsidan)

Ämnesrådet HT2016

Ordförande: Elise Lövfors
Vice ordförande: Sara Gustafsson
Sekreterare: väljs vid varje möte
Kassör: Mikael NIlsson
Justerare: väljs varje möte
Institutionsstyrelserepresentanter: Patrik Jarelius Persson och Anna Rudberg
Samhällsvetenskapliga Fakultetesrådsrepresentanter: Robert Repinski
Studentjämlikhetsombud: Susanna Tirfing
Studerandeskyddsombud: Susanna Tirfing
Utbildningsbevakare: Patrik Jarelius Persson, Nuzaba Tahreen Rahman och Anna Rudberg
Utbytesansvarig: Richard Lewis och Kevin Rygaert
Webbansvarig: Sebastian Burkart
Arbetsmarknadsansvarig: Robert Repinski
Övriga ledamöter: Hulda Líf Harðardóttir, Moa Runnakko, Michael Ström, Alexander Lindskog, Anilla Larsson, Philipp Hochmuth

Verksamhetsplan

 Ämnesrådets verksamhetsplan (4 Kb)

Nästa möte

Nästa ämnesrådsmöte äger rum den 2 november 2016 kl. 17:00 i A405. Alla studenter är välkomna; kontakta gärna ordförande via ämnesrådets e-post och meddela att du vill delta.