Nationalekonomiska institutionen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Nationalekonomiska institutionen

Anders Åkerman publicerar SNS Analys om de ekonomiska effekterna av digital infrastruktur

Bredbandsutbyggnaden i Norge ledde till att företagens produktivitet ökade, att löneskillnaderna mellan hög- och lågutbildade blev större samt att avståndets negativa betydelse för den internationella handeln ökade.

Vetenskapsrådet har beviljat stöd till tre forskare vid institutionen

Mårten Palme, Roine Vestman och Jonas Vlachos får stöd för sina forskningsprojekt.

Mathias Herzing publicerar i Resource and Energy Economics

"Multiple equilibria in the context of inspection probabilities depending on firms’ relative emissions".

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

   Job Market candidates 2020-2021
   Nyfiken på nationalekonomi
   Nya publikationer
   Publikationer i topptidskrifter
   Genväg till forskningsrapporter
   Ekonomistas
   Säkerhet - När/om något händer