Nationalekonomiska institutionen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Nationalekonomiska institutionen

Tamara Thornquist försvarade framgångsrikt sin avhandling

"Essays in economics: The impact of changes on the labor market induced by structural change, the adoption of a new computer-based technology and economic slowdowns on family formation, family fertility outcomes and new careers".

Välkommen att söka till utbildning på forskarnivå

Vill du doktorera i nationalekonomi? Nu är ansökan öppen till vårt program som startar höstterminen 2021.

Andreas Madestam och Anna Tompsett får programanslag

”Att mäta nationers välstånd. En studie av långsiktig ekonomisk tillväxt med hjälp av historiska flygbilder”.

David Seim har befordrats till professor

David Seim har idag av rektor befordrats till professor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi. Stort grattis David!

Anders Åkerman publicerar SNS Analys om de ekonomiska effekterna av digital infrastruktur

Bredbandsutbyggnaden i Norge ledde till att företagens produktivitet ökade, att löneskillnaderna mellan hög- och lågutbildade blev större samt att avståndets negativa betydelse för den internationella handeln ökade.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

   Job Market candidates 2020-2021
   Nyfiken på nationalekonomi
   Nya publikationer
   Publikationer i topptidskrifter
   Genväg till forskningsrapporter
   Ekonomistas
   Säkerhet - När/om något händer