Nationalekonomiska institutionen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Nationalekonomiska institutionen

  Viktig information om kommande examinationer

  Nationalekonomiska institutionen följer med oro utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter. Vad gäller undervisning strävar vi efter att denna så långt som möjligt skall vara tillgänglig online, och har där lyckats ställa om på mycket kort tid.

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Rolf G H Henriksson (1937-2020)

  Vi måste tyvärr meddela att Rolf G H Henriksson avled förra veckan 82 år gammal. Rolf var verksam vid institutionen i tjugo år från och med början av 1980-talet. Han var en mycket uppskattad föreläsare i doktrinhistoria och därtill en framstående forskare inom detta ämne.

  Från 0 till 100% streamade föreläsningar

  Nationalekonomiska institutionen streamade inga av sina föreläsningar för en vecka sedan. Nu en vecka senare är målsättningen att alla föreläsningar ska vara möjliga att följa på distans.

  Ändringar i kursen Makroteori med tillämpningar

  Eftersom kursen Makroteori med tillämpningar har fler än 500 registrerade studenter så ställs från och med nu alla föreläsningar i Aula Magna in på den kursen. Föreläsningarna kommer istället att vara tillgängliga digitalt via kursens Athenasajt