Nationalekonomiska institutionen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Nationalekonomiska institutionen

  Viktig information om kommande examinationer

  Nationalekonomiska institutionen följer med oro utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter. Vad gäller undervisning strävar vi efter att denna så långt som möjligt skall vara tillgänglig online, och har där lyckats ställa om på mycket kort tid.

  Rikard Forslid i DN Debatt

  "Redan nu måste vi fundera på hur Sverige ska få tillgång till vaccin mot covid-19 när detta kan börja tillverkas".

  Andreas Madestam publicerar i Journal of Economic Behavior & Organization

  "Loan contract structure and adverse selection: Survey evidence from Uganda".

  Rikard Forslid publicerar i VOX CEPR

  "Trade transportation and the environment".

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.