Nationalekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationalekonomiska institutionen

Andreas Madestam får anslag från Vetenskapsrådet

Andreas Madestam har beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet " Ökad jämställdhet i jordbruket: evidens från ett fältexperiment i Uganda".

Michael Lundholm ny ledamot i Fulbrightkommissionen

Professor Michael Lundholm har av utrikesdepartementet utsetts till ledamot i Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte. 

Maksym Khomenko har beviljats Wallanderstipendium

Maksym Khomenko, för närvarande vid Göteborgs universitet, har beviljats ett Wallanderstipendium för en 3-årig post doc vid institutionen. Han börjar våren 2020 och kommer att arbeta med projektet Public Policies and Individual Behavior.

Ny Wallenberg Academy Fellow - Johannes Haushofer

Fyra unga forskare vid Stockholms universitet har utsetts till Wallenberg Academy Fellows 2019. En av dessa är Johannes Haushofer.