Nationalekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationalekonomiska institutionen

Information om undervisningen höstterminen 2020

Regeringen har beslutat att öppna universitet och gymnasieskolor från och med 2020-06-15. Nationalekonomiska institutionen följer utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter.

Mathias Herzing och Jonas Häckner publicerar i the International Review of Law and Economics

"The equilibrium compliance rate among regulated firms".

Louise Lorentzon försvarade framgångsrikt sin avhandling

Måndagen den 15 juni försvarade Louise sin avhandling ”Empirical Essays on Public Policies: Social Insurances, Safety Nets, and Health Care”.

Niklas Blomqvist försvarade framgångsrikt sin avhandling

På tisdagen den 9 juni försvarade Niklas sin avhandling "Essays on Labor Economics, The Role of Government In Labor Supply Choices".

Daniel Almén försvarade framgångsrikt sin avhandling

På fredagen den 12 juni försvarade Daniel sin avhandling “Societal Impacts of Modern Conscription: Human Capital, Social Capital and Criminal Behaviour”.

Information om hemtentor

Nationalekonomiska institutionen följer med oro utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter. Vad gäller undervisning strävar vi efter att denna så långt som möjligt skall vara tillgänglig online, och har där lyckats ställa om på mycket kort tid.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.