Andreas Madestam har beviljats medel från Forum för Asienstudier för projektet "Memories of War: Persistence and Salience of the Cambodian Genocide".

Om Andreas.

Läs mer om Forum för Asienstudier.