Digitalisering av 1.6 miljoner historiska flygbilder för att kartlägga orsakerna till och effekterna av globala miljöförändringar under det senaste århundradet.

Riksbankens Jubileumsfond.