Genom att bidra till ökad öppenhet och förstärkt utvärdering vill Svenskt Näringsliv skapa bättre förutsättningar för en gemensam syn på hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar. Vi har i andra sammanhang sett vilken positiv inverkan oberoende råd har haft i samhällsdebatten, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Ann Öberg.

Med början 2016 ska rådet årligen publicera en rapport om arbetsmarknadens funktionssätt. Rapporten ska bidra till en fördjupad och mer transparent diskussion.

Rådet ska verka helt självständigt. För att säkerställa dess oberoende får rådet tillgång till ett eget kansli och en egen budget. Rådet ska bestå av fyra akademiskt verksamma nationalekonomer som utses för tre år i taget.

– Vi är fullt medvetna om att rådet kan komma till slutsatser som ifrågasätter Svenskt Näringslivs ståndpunkter. Men detta är också meningen eftersom diskussionen om hur arbetsmarknaden kan fungera bättre har allt att vinna på att alla ståndpunkter prövas förutsättningslöst, säger Ann Öberg.

Rådet kommer att ledas av Lars Calmfors, professor vid Stockholms universitet. Övriga ledamöter är Ann-Sofie Kolm, professor vid Stockholms universitet, Tuomas Pekkarinen, forskare vid VATT i Helsingfors samt adjungerad professor vid Aaltouniversitetets handelshögskola, och Per Skedinger, forskare vid IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitet.

(Publicerad 13 april 2015)