Anna Seim medverkade vid den öppna utfrågningen om Penningpolitiken 2018 som hölls i Finansutskottet 2 maj. Riksbankens direktion medverkade vid utfrågningen, som finns att se här.