Beatrice kombinerade sina studier i internationella relationer med studier i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen och skrev en kandidatuppsats på ämnet “U.S.- China Trade Relations: Playing with the Yuan”.

För en längre artikel om Beatrice och hennes arbete efter sin examen se här.

Nationalekonomiska institutionen gratulerar Beatrice och önskar henne lycka till med sitt framtida arbete.