Pristagaren vårterminen 2014 är:
Caroline Vilhelmsson.

Pristagarna höstterminen 2014 är:
Annasara Agfors, Linda Ahlerup och Sonja Remmer.

Gratulerar!

Adam Jacobsson,
 Studierektor.