David Strömberg, som påbörjar sin tjänst vid institutionen den 1 april 2017, har tilldelats ERC Advanced Grant för forskning om sociala medier i Kina.

Om anslaget