Regeringen har beslutat att öppna universitet och gymnasieskolor från och med 2020-06-15. Nationalekonomiska institutionen följer utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter.

För de kurser som startar under höstterminens första halva kommer all undervisning på grund- och avancerad nivå endast att ges digitalt på distans. Vid behov kommer detta att fortsätta under hela höstterminen. Mer information kommer att publiceras på de individuella kursernas Athenasidor.

Vi kommer dock ha ordinarie salstentor på campus som är anpassade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information om hur undervisningen kommer att bedrivas under terminens andra halva kommer senast under oktober månad.

Scheman finns på respektive kurshemsida och Athena. Om du önskar en samlad schemaöversikt för alla dina kurser, följ instruktionen på TimeEdit Webbvising.