Regeringen har beslutat att öppna universitet och gymnasieskolor från och med 2020-06-15. Nationalekonomiska institutionen följer utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter.

Under höstterminens första del kommer all eventuell salsundervisning även att livestreamas (sändas digitalt). Vid behov kommer detta att fortsätta under hela höstterminen. Beslut kommer att fattas för varje enskild kurs och beror bland annat på hur många studenter kursen ges till.

Om omständigheterna tillåter kommer vi ha ordinarie salstentor, annars kommer en digital examination att ordnas.

Informationen kommer att uppdateras den 20 augusti.

Scheman finns på respektive kurshemsida. Om du önskar en samlad schemaöversikt för alla dina kurser, följ instruktionen på TimeEdit Webbvising.