Lovisa Harryzon och Steven Zhao har med sin kandidatuppsats "Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar" vunnit 3:e pris,
13 000 kr, i Konkurrensverkets uppsatstävling.

Uppsatsen författades under VT 2013 vid vår institution med Robert Östling som handledare. För mer info om tävlingen samt själva uppsatsen se KKVs hemsida: http://www.kkv.se/t/Page____413.aspx.