Sebastian skrev en uppsats med titeln "Can Economic Growth Curb Corruption? The Development of Bribery in Times in Crisis".

För ytterligare information om uppsatsen och priset, se Ohlininstitutets hemsida.