Yoshihiko Fukushima har en doktorsexamen från Stockholms universitet och är verksam vid Waseda University i Tokyo. Han har ett intresse för svensk ekonomi och kommer att gästa institutionen under en tvåårsperiod.  

Om Yoshihiko.