Institutionsstyrelsen fattar beslut om användningen av institutionens resurser, organisationen av arbetet vid institutionen, planer för utbildningen, riktlinjer för anordnande av undervisning och prov m m.

Prefekten Professor Sten Nyberg leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen vid institutionen. Detta görs tillsammans med stf prefekt Anna Seim, studierektor för grundutbildningen och Master programme in Economics Adam Jacobsson, studierektor för forskarutbildningen Ann-Sofie Kolm samt administrativ chef Ulrika Almquist.

Institutionsstyrelsen har f.n. följande ledamöter:

Ordinarie:

 • Sten Nyberg, ordförande, prefekt
 • Anna Seim, stf prefekt
 • Mathias Herzing, lärare
 • Mårten Palme, lärare
 • Paul Klein, lärare
 • Mikael Priks, lärare
 • Michael Lundholm, lärare
 • Roine Vestman, lärare
 • Ulrika Almquist, TA-representant
 • VAKANT, TA-representant
 • Jens Wikström, studeranderepresentant, doktorand
 • Camilla Khamis, studeranderepresentant
 • Petter Gunnäs, studeranderepresentant

Suppleanter:

 • Annika Alexius, lärare
 • Mahmood Arai, lärare
 • Per Pettersson-Lidbom, lärare
 • Andreas Madestam, lärare
 • Jonas Vlachos, lärare
 • Erika Höghede, TA-representant
 • VAKANT, TA-representant
 • Ulrika Ahrsjö, studeranderepresentant, doktorand
 • VAKANT, studeranderepresentant

 • VAKANT, studeranderepresentant