Institutionen har drygt 30 disputerade lärare/forskare varav 19 är professorer och 8 docenter, därutöver 3 adjunkter varav 2 är studievägledare. Vid institutionen, samt vid IIES och SOFI, finns ca 75 doktorander. För administration av kursprogram, forskningsprojekt, ekonomi och datorsystem svarar 10 personer.

Nationalekonomiska institutionen erbjuder utbildning av hög kvalitet i nationalekonomi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskare samt forskare vid instituten för internationell ekonomi och social forskning undervisar på samtliga nivåer. En stor del av föreläsningarna under den första terminens studier ges av professorer.

Institutionen är värd för The Scandinavian Journal of Economics redaktionella kontor. Tidskriften är en av de äldsta internationella tidskrifterna inom nationalekonomi.

En bra utbildning förutsätter att lärare och studenter och studenter sinsemellan bemöter varandra med ömsesidig respekt. Alla studenter, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder, skall kunna delta fullt ut i undervisningen. Den student som anser att hon eller han blivit diskriminerad, kränkt eller trakasserad uppmanas att vända sig till någon i institutionsledningen, så att vi kan vidta åtgärder. För information för studenter med funktionshinder vg kontakta studievägledningen.