Nationalekonomi I, helfart:

Vill du läsa Nationalekonomi I söker du ett kurspaket som består av de båda 15 hp-kurserna Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar.

Du som är programstudent ska söka kurser enligt programmets utbildningsplan. Har du frågor bör du kontakta vår studievägledning.

 

Nationalekonomi I, halvfart:

Du kan även läsa Nationalekonomi I på halvfart och kvällstid:

 

Nationalekonomi II:

Om du vill läsa på helfart ska du bygga ditt Nationalekonomi II-paket genom att söka fyra kurser på 7,5 hp från vårt kursutbud (HT18). Tänk på att behörighetskravet sedan för kandidatuppsatsen på nivå 3 är att du har läst Intermediate Microeconomics, Intermediate Macroeconomics och Empirical Methods in Economics I från nivå 2. Den fjärde kursen är valfri från vårt kursutbud men bör ligga i period 2 (observera kursernas behörighetskrav). 

Du som är programstudent ska söka kurser enligt programmets utbildningsplan. Har du frågor bör du kontakta vår studievägledning.

Vi rekommenderar att du varvar terminer med nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Observera att eventuella behörighetsvillkor måste vara uppfyllda för att du som blir antagen också ska kunna registrera dig.

 

Nationalekonomi III:

Om du vill läsa på helfart ska du sätta ihop ditt Nationalekonomi III-paket genom att söka kandidatuppsatsen om 15 hp samt två valfria 7,5 hp kurser från vårt kursutbud (HT18).  Observera kursernas behörighetskrav.

Du som är programstudent ska söka kurser enligt programmets utbildningsplan. Har du frågor bör du kontakta vår studievägledning.

Vi rekommenderar att du varvar terminer med nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Observera att eventuella behörighetsvillkor måste vara uppfyllda för att du som blir antagen också ska kunna registrera dig.

 

Kom ihåg:

  • Sista anmälningsdag är vanligtvis den 15 april till en hösttermin och den 15 oktober till en vårtermin. För hösten 2018 gäller att sista anmälningsdag är den 16 april.
  • Information om kurserna och antagning hittar du på institutionens hemsida.
  • Du anmäler dig till kurserna på www.antagning.se.


Välkommen!