Besked om du är antagen eller inte får du på www.antagning.se:

 • den 11 juli 2019 efter det första urvalet (antagningsbesked med svarskrav senast den 26 juli 2019), och
 • den 1 augusti  2019 efter det andra urvalet (antagningsbesked utan svarskrav).

OBS! Tänk på att webbregistreringen bara är öppen 9-25 augusti 2019.

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress som du har registrerat på www.antagning.se.

Se nedanstående information om vad du måste göra för att kunna läsa kursen eller behålla din reservplats:

Antagen till kurs och behörig

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 26 juli 2019.
 2. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto. Om du inte redan har ett sådant skaffar du det via https://aktivera.su.se/ Observera att det kan dröja upp till 5 timmar från aktiveringen av universitetskontot till dess att du kan registrera dig. Du kan aktivera universitetskontot från och med den 6 augusti 2019.
 3. Webbregistrera dig 9-25 augusti 2019 på https://www.student.ladok.se/student/  Information_Webbregistrering (146 Kb)
 4. Välj eventuell grupp på kursens plats på Mondo, https://mondo.su.se/portal eller på Athena https://athena.itslearning.com/

Obs! Om du är antagen men missar att göra ovanstående förlorar du din plats på kursen!

Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se

 

Antagen med villkor till kurs

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 26 juli 2019.
 2. Maila institutionen 9-25 augusti 2019registrering@ne.su.se för att meddela att du vill ta din plats i anspråk när du visat att du är behörig. Ange i mailet ditt namn och personnummer samt vilken kurs det gäller.
 3. För att du ska kunna bli registrerad på kursen måste du senast den 20 september 2019 kontakta institutionen och visa att du uppfyller behörighetskraven.

Obs! Om du är antagen med villkor och missar att göra ovanstående förlorar du din möjlighet till plats på kursen!

Vid frågor kontakta institutionens studievägledning på registrering@ne.su.se

 

Reserv till kurs efter första urvalet (11 juli 2019)

Tacka jawww.antagning.se senast den 26 juli 2019.

 • Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan.
 • Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet behöver du gå på reservupprop, se instruktioner nedan.


Reserv till kurs efter andra urvalet (1 augusti 2019) - reservupprop

För att behålla din reservplats eller kunna bli antagen på kurs krävs personlig närvaro (eller genom ombud med skriftlig fullmakt) på aktuellt reservupprop den 28 augusti 2019 i hörsal 2 (Södra huset, hus A, våning 3):

 • kl. 11:00 - Nationalekonomi I (kurserna EC1111 + EC1211)
 • kl. 13:00 - kurser på Nationalekonomi II/III (även kandidatuppsats)
 • kl. 18:00 - kursen Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt, kvällstid)

Obs! Om du har gjort en sen anmälan (se nedan) behöver du gå på aktuellt reservupprop för att behålla din reservplats eller kunna bli antagen på kurs.

Obs! Information om eventuell reservantagning till program går ut i särskild ordning.
Exempel på fullmakt. (70 Kb)

 

Kurs- och studieinformation

Via www.ne.su.se/utbildning hittar du information om alla våra kurser. Här finns kursbeskrivningar, uppgifter om kurslitteratur och scheman samt annan studieinformation.

Obs! Kom ihåg att du måste anmäla dig i tid för att få skriva tentamen/dugga. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se/student/ där också anmälningsperioden framgår.

 

Mondo/Athena

När du har registrerat dig kommer du att få tillgång till kursens plats på Mondo eller Athena som används för information och kommunikation under kursens gång. Där väljer du också grupp för övningar och seminarier ifall sådana ges på kursen.

 

Sen anmälan

Sista anmälningsdag till höstterminen 2019 var den 15 april 2019. Därefter stängdes anmälan.

De kurser där det kan finnas platser kvar efter det första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan den 15 juli 2019 och anmälan sker i så fall på www.antagning.se Om du är behörig till de kurser du har gjort en sen anmälan till, rangordnas din anmälan efter den dag anmälan kom in. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan en sen anmälan blir behandlad. Antagningsbesked ser du på www.antagning.se

Obs! Om du har gjort en sen anmälan till en kurs måste du gå på reservupprop den 28 augusti 2019, enligt instruktionerna ovan, för att kunna bli antagen eller behålla din reservplats.

 

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig kan du göra ett avbrott via https://www.student.ladok.se/student/  Gör du ett avbrott senast 3 veckor efter kursstart innebär det att du kan söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Information_Avbrott (134 Kb)

 

Ny som student vid Stockholms universitet

För dig som är ny som student vid Stockholms universitet finns det allmän information på följande hemsida:

www.su.se/utbildning/ny-student

Här hittar du bland annat en checklista för en lyckad terminsstart samt information om bibliotek, IT för studenter, studenthälsa och att studera med funktionsnedsättning.

Den 30 augusti 2019 anordnar Stockholms universitet en välkomstdag för nya studenter. Programmet bjuder på viktig information, praktiska tips, och inspiration inför studietiden:

http://www.su.se/om-oss/evenemang/valkomstdagen

 

Obs! Höstterminen 2019 startar den 2 september 2019 och slutar den 19 januari 2020.

Obs! Kom ihåg att du måste anmäla dig i tid för att få skriva tentamen/dugga. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se/student/ där också anmälningsperioden framgår.