Anmälan och antagning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationalekonomiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Anmälan och antagning

Välkommen till Nationalekonomiska institutionen vårterminen 2020!

Viktig information för dig som har sökt en kurs i nationalekonomi vårterminen 2020 och är antagen/reserv.

Ansökan till kurser och program

Information om ansökan och antagning till olika utbildningsnivåer i nationalekonomi.