Är det något med undervisningen som inte fungerar som det borde? Ämnesrådet, studenternas inflytandeorgan, bevakar studenternas intressen i studiefrågor under studietiden och värnar om att utbildningen håller en hög kvalitet. Rådet drivs av studenter och sammanträder en gång i månaden under skolåret och mötet är öppet för alla studenter på institutionen.

Du kan kontakta ämnesrådet via e-post: amnesradet@ne.su.se

Ämnesrådets Facebook

- Information om doktorandrådet (engelska webbsidan)

Ämnesrådet HT2018 & VT2019

Ordförande: Frida Johansson
Vice ordförande: Richard Lewis
Sekreterare: väljs vid varje möte
Kassör: faller under ordförande/vice-ordförande
Justerare: väljs varje möte
Institutionsstyrelserepresentanter: Frida Johansson och Richard Lewis (ordinarie)
Samhällsvetenskapliga Fakultetesrådsrepresentanter: Frida Johansson
Studentjämlikhetsombud: Seyda Kayhan
Studiemiljöombud: Seyda Kayhan
Utbildningsbevakare kandidatnivå: Nina Wallander
Utbildningsbevakare masternivå: Richard Lewis
Webbansvarig: Richard Lewis

Verksamhetsplan

Ämnesrådets verksamhetsplan (4 Kb)

Nästa möte

Vi sammanträder vanligtvis första onsdagen i månaden klockan 15:00 i A405, ändringar kan dock förekomma. Alla studenter är välkomna; kontakta gärna ordförande via ämnesrådets e-post för exakt tid samt meddela om du vill delta.