Nationalekonomiska Föreningen grundades år 1877. Föreningens ändamål är att delta i samhällsdebatten, främja studier inom nationalekonomi och bidra till att utreda nationalekonomiska frågor. Detta görs främst genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt.

Nationalekonomiska föreningen och Ekonomisk Debatt.