Ansökan om tillgodoräknande av nationalekonomiska kurser tagna vid annan svensk högskola eller utländskt universitet kan göras av student som är antagen och registrerad vid SU.

Följande dokumentation krävs för att institutionen skall kunna fatta beslut i frågan:

  • Skriftlig ansökan är ett krav. Blanketten finns att hämta hos studievägledaren.
  • Kursbeskrivning och kurslitteratur för den kurs som åberopas för tillgodoräknande, detta skall vara i original eller vidimerad kopia. Kursbeskrivningen och kurslitteraturen måste vara från den tidpunkt studenten läste kursen eller tog tentamen för kursen i fråga.
  • Betygsintyg eller motsvarande i original eller vidimerad kopia som redogör för tagna kurser, beskriver betygssystemet, betygsgränser mm.
  • Intyg eller officiell dokumentation som visar studietakten (tex hel- eller halvfart, ETCS, mm.).

För kurser tagna vid annan svensk högskola räcker i normalfallet ett LADOK-utdrag eller motsvarande.

Ansökan skall lämnas till studievägledaren i god tid. En ansökan om tillgodoräknande tar normalt 3 - 5 veckor att handlägga från och med den tidpunkt en fullständig ansökan är inlämnad till institutionen.

Läs mer om reglerna som institutionen tillämpar vid tillgodoräknanden.