• Studenter på samtliga kurser ska anmäla sig till tentamen och duggor via https://www.student.ladok.se/student/loggain
 • Anmälningsperioden till en skriftlig examination är i normalfallet 20 dagar före till och med 10 dagar före examinationsdatum. Exempel på undantag är t.ex. inför storhelger. Vad som gäller för ett speciellt examinationstillfälle framgår av anmälningstillfället på https://www.student.ladok.se/student/loggain. Efter sista anmälningsdatum tas inga fler anmälningar emot. Eventuellt lediga platser delas ut när tentamen börjar till studenter som inte anmält sig i tid.

  Tidigarelagda anmälningsdatum vt2018
  Examination Kurs Anmälan senast
  Dugga 2 Makroteori med tillämpningar 12/4
  Omtentamen
  (samt duggor)
  Mikroteori med tillämpningar
  (Heltid, Dagtid)
  1/5
  Tentamen
  (samt duggor)
  Makroteori med tillämpningar 8/5
  Omtentamen
  (samt duggor)
  Makroteori med tillämpningar ev innan sommaren
  info kommer senare
   

   
 • För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad, eller omregistrerad, på den kurs där tentamen går innevarande termin, samt ha aktiverat sitt studentkonto. Endast behöriga studenter kan vara registrerade. Information för aktivering av studentkonto finns på följande länk.
  http://www.su.se/utbildning/studentservice/it-f%C3%B6r-studenter.
 • Omregistrerade studenter: Studenter som har läst tidigare terminer kan behöva omregistrera sig för att kunna anmäla sig till tentamen. Omregistrering sker hos kursadministratören för den nivå det gäller.
 • Studenter som inte kan anmäla sig via studentportalen måste kontakta tentamensadministratören senast två veckor före tentamensdatum.