TORSDAGEN DEN 7 FEBRUARI 2019
Kurs EC1111
Skrivtid
Skrivsal
 
Dugga 1 (2,5 hp) Mikroteori med tillämpningar
 
 
Efternamn A - Ema
16-18
Ugglevikssalen
Efternamn Emi- Lej
16-18
Värtasalen
Efternamn Len - Sund 16-18
Laduvikssalen 
Efternamn Sunds- Ö 16-18
Brunnsvikssalen
 
Brunnsvikssalen  = Hus A, plan 5
Laduvikssalen  = Biblioteket, plan 6
Värtasalen  = Biblioteket, plan 6
Ugglevikssalen = Hus E, plan 5
 

- För att få delta i dugga/tenta måste du vara antagen och registrerad på kursen vars examination du ska skriva.

OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du ha anmält dig i tid via Ladok för att få skriva dugga/tentamen.

- OBS! Du måste ta med giltig legitimation till tentamen.
  UTAN LEGITIMATION FÅR DU INTE TENTERA.