Erasmusstipendier

Inför varje läsår får Stockholms universitet pengar tilldelade för Erasmusstipendium från Europeiska kommissionen. Stipendiet skiftar från år till år beroende på lärosätets tilldelning.
 

För att kunna ansöka om att få erasmusstipendium måste du

  • vara inskriven vid Stockholms universitet
  • ha blivit nominerad till utbytesstudier via din institution
  • vara registrerad på motsvarande minst andra året av heltidsstudier på högskolenivå
  • kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen från Stockholms universitet
  • studera 3-12 månader vid värduniversitetet

 Mer information om erasmusstipendiet