• För att läsa nationalekonomi på nivå II eller III väljer du själv ett antal 7.5 hp-kurser. Tänk på att kurserna ibland har särskilda behörighetskrav. De flesta av våra kurser läses på halvfart.
   
 • De flesta av våra kurser läses på halvfart. Några undantag förekommer dock så som Intermediate Macroeconomics och Intermediate Microeconomics som ges på helfart i period 1.
   
 • Kandidatuppsatskursen är på 15 hp. För att kunna läsa kandidatuppsatskursen behöver du från nationalekonomi II kurserna "Intermediate Macroeconomics", "Intermediate Microeconomics" och "Empirical Methods in Economics 1", samt en fjärde valfri kurs om 7.5 hp.
   
 • Du ansöker till våra kurser på www.antagning.se. Sista ansökningsdag för vårterminen är den 15 oktober och för höstterminen den 15 april.
   
 • Du som är programstudent ska söka kurser enligt ditt programs utbildningsplan på www.antagning.se. Har du frågor om detta val så kan du kontakta vår studievägledning. Mer information om programmens upplägg hittar du också här.
   
 • Undervisningsspråk är engelska på samtliga våra kurser på nivå II/III, utom kandidatuppsatskursen och Empiriska metoder i nationalekonomin 3.

 

Höstterminen 2020


Vårterminen 2021