Poäng på tentan

Tyvärr går det inte att lägga in tentamenspoäng i Ladok så att det syns på https://www.student.ladok.se/student/loggain. En poängfil laddas därför upp på mondosajten efter tentamen på Nationalekonomi I (heltid dagtid), sorterad på personnumrets sista fyra siffror (De kolumner som framgår är endast personnumrets fyra sista siffror, det tresiffriga identitetsnumret som tilldelats vid tentamen, betyg samt poäng).

Tid och plats för tentamensgenomgången

finns under rubriken Examinationsschema