Mikroteori med tillämpningar

Gruppnr: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19
6 Gruppövningar: 8-10
5 Seminarier: 9-12
Gruppnr: 2, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20
6 Gruppövningar: 10-12
5 Seminarier: 13-16
ENDAST FÖRMIDDAGAR
MIX FÖR- och EFTERMIDDAGAR
 
 
Gruppnr: 3, 13
6 Gruppövningar: 13-15
5 Seminarier: 9-12
Gruppnr: 4, 14
6 Gruppövningar: 15-17
5 Seminarier: 13-16
MIX EFTER- och FÖRMIDDAGAR
ENDAST EFTERMIDDAGAR

 

 

Makroteori med tillämpningar

Gruppnr: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19
5 Gruppövningar: 8-10
5 Seminarier: 9-12
Gruppnr: 2, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20
5 Gruppövningar: 10-12
5 Seminarier: 13-16
ENDAST FÖRMIDDAGAR
MIX FÖR- och EFTERMIDDAGAR
 
 
Gruppnr: 3, 13
5 Gruppövningar: 13-15
5 Seminarier: 9-12
Gruppnr: 4, 14
5 Gruppövningar: 15-17
5 Seminarier: 13-16
MIX EFTER- och FÖRMIDDAGAR
ENDAST EFTERMIDDAGAR

 

Programförkortningar:

A&A Arbetsliv och Arbetsmarknad
SCIVY Civilekonomprogrammet 
FRIST De studenter som läser fristående kurs (d.v.s inte inom något program)
HPPEK Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik
SFEKK Kandidatprogram i företagsekonomi
SFMMK Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot marknad
SFREK Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot redovisning
NMAEK Kandidatprogram i Matematik och Ekonomi
SNATK Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi
SNEST Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik 
SITEK Kandidatprogrammet i Ekonomi och IT 
SNSVK Pol kandprogram i nationalekonomi och statsvetenskap
SOAAK Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad
SPLAK Samhällsplanerarprogrammet

 

TimeEdit Webbvisning

med möjlighet att visa schema t.ex. för en specifik grupp.

Länk till TimeEdit webb
Mer information om TimeEdit Webb