Kontaktuppgifter

Föreläsare: John Hassler, professor, rum A842. http://hassler.se
e-post: John.Hassler@iies.su.se

Lärare Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi: Lars Nohagen, Universitetsadjunkt, rum F548, lars.nohagen@cesam.su.se 
Gruppövnings och seminarielärare: Ragnar Bengtsson

Examinator & Samordnare: Peter Langenius, adjunkt, rum A481,tel. 08-16 39 22, e-post: lan@ne.su.se
Kursadministratör: Karin Blomqvist, rum A489, tel 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se Mottagning måndag-torsdag 12:30-13:30.

  
Scheman

Föreläsningar
(läses gemensamt med Nationalekonomi I, Makroteori med tillämpningar)
Gruppövningar, seminarier och Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi:
Grupp SVL120

Mottagningstider

I början av terminen, kommer ni att få access till kurshemsidan i mondo, Nationalekonomi_I_ht16.

Gruppövnings- och seminarieuppgifter hämtas från www.mondo.su.se
 

Kurslitteratur

 

Examinationsinformation:

Information om anmälan till dugga/tentamen finns på följande länk:
 
Salsplacering publiceras på sidan med Examinationsinformation under rubriken Placering vid tentamina/duggor. Här finns även information om regler, betygssättning m.m:
Examinationsinformation Nationalekonomi I och Nationalekonomi I långsam studietakt
 
Tentamensgenomgång: Genomgång ges efter ordinarie tentamen; dag, tid och lokal finns på tentamensschemat.
 

Kursutvärdering 

Kursutvärdering görs via nätet. Länk till utvärderingen skickas med e-post.