Bok

Aktuellt ISBN-nr HT 2018

Blanchard, O., Makroekonomi. Svensk bearbetning av Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J. och Krusell, P., Liber, senaste upplagan

9789147114702

Persson, M. och Skult, E., Tillämpad makroekonomi, SNS förlag, senaste upplagan

NY upplaga HT18: 9789144125299

Siven, C.-H. Nationalekonomiska institutionen. Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling (223 Kb)

Artiklar till seminarieuppgifterna. Se seminariehäftet.

 

  • För studenter som läser inom ramen för Lärarprogrammet och Kombinationsprogrammet tillkommer Lars Nohagens bok Sveriges ekonomi – introduktion i samhällsekonomi, Bonnier Utbildning. Boken ges inte längre ut, utan säljs istället av Lars Nohagen vid kursstart.