Bok

Aktuellt ISBN-nr HT 2019

Blanchard, O., Makroekonomi. Svensk bearbetning av Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J. och Krusell, P., Liber, senaste upplagan

9789147114702

Persson, M. och Skult, E., Tillämpad makroekonomi, SNS förlag, senaste upplagan

9789144125299

Siven, C.-H. Nationalekonomiska institutionen. Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling (223 Kb)

Artiklar till seminarieuppgifterna. Se seminariehäftet.