Bok

Aktuellt ISBN-nr/Upplaga nr HT 2019

Krugman, Paul, R. och Wells, Robin, Microeconomics, Palgrave*, senaste upplagan

9781352001273

Häckner, J., Jacobsson, A. och Muren, A. (red.) Tillämpad mikroekonomi, Studentlitteratur, senaste upplagan 9789144055398

 

*) Tidigare har Worth Publishers Inc., U.s., angivits vilket är en underavdelning till Palgrave.