Bok

Aktuellt ISBN-nr/Upplaga nr HT 2018

Krugman, Paul, R. och Wells, Robin, Microeconomics, Worth Publishers Inc., U.s., senaste upplagan

OBS! Ny upplaga HT18:
9781319182021 *)

Häckner, J., Jacobsson, A. och Muren, A. (red.) Tillämpad mikroekonomi, Studentlitteratur, senaste upplagan 9789144055398

 

*)Det ISBN som tidigare angetts, 9781352001273/ 1st ed. 2019, inkluderar även Sapling, en e-bok med instuderingsfrågor och lite extramaterial vilken är försenad. Detta gör att boken Microeconomics inte kan beställas ännu på ISBN 9781352001273.