Bok

Aktuellt ISBN-nr/Upplaga nr HT 2017 & VT18

Krugman, Paul, R. och Wells, Robin, Microeconomics, Worth Publishers Inc., U.s., senaste upplagan

9781464143878 / Upplaga 4

Häckner, J., Jacobsson, A. och Muren, A. (red.) Tillämpad mikroekonomi, Studentlitteratur, senaste upplagan 9789144055398