Föreläsare och Examinator:
John Hassler, professor, rum A842. www.hassler.se
e-post: john@hassler.se

Samordnare:
Peter Langenius, adjunkt, rum A718,tel. 08-16 39 22, e-post: lan@ne.su.se
 
Kursadministratör:
Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-14.30,
rum A714, tel. 08- 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se
 
Gruppövnings- och seminarielärare:
Grupp
Lärare
Rum/Telefon
e-postadress
 

1,2
 
 Dany Kessel
 
 
A260, 
16 46 92
 

3,4
 
Linnea Wickström Östervall 
 
A953
16 31 75

linnea.wickstrom.ostervall@ne.su.se

5,6
 
Karin Ewelönn

A260,
16 46 92

karin.ewelonn@ne.su.se

7,8
 
Johan
Alm
 
A257,
16 46 89
 

A, B
 
Carl
Högfeldt
 
A254,
16 46 83
 

C, D
 
Fatima Nekshbandi
 
A260,
16 46 92
 
 

E, F

David Åkerlund

A254,
16 46 83

G, H
 
Hans Westerberg

A257,
16 46 89
 

hans.westerberg@ne.su.se
 

I

Peter Langenius

A718,
16 39 22

lan@ne.su.se

Mottagningstider publiceras på kurssajten i mondo.