Nationalekonomi I består av kurserna Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar, vilka ger en bred introduktion till nationalekonomi. Du lär dig att behärska grundläggande teori och att tillämpa de nationalekonomiska analysmetoderna på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar. För utförligare kursbeskrivningar av de två kurserna se Mikroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng och Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng nedan.


Kurs i period 1 (16 januari - 18 mars):

Mikroteori med tillämpningar, 15 hp

Kurs i period 2 (19 mars-3 juni):

Makroteori med tillämpningar, 15 hp

Info om TimeEdit webbvisning