Det finns anledning att förvänta sig en mycket god arbetsmarknad för magistrar från denna linje. Av de utexaminerade från en liknande utbildning, "Matematik-økonomi uddannelsen" i Aarhus, Danmark, arbetar 25-30% inom bank- och försäkringsväsendet och c:a 25% är konsulter. Resten återfinns inom offentlig administration (10%), transport (5%), industri/handel (5%) samt forskning/utbildning (25-30%).

En bild av den svenska arbetsmarknaden kan man få genom att se var studenter arbetar som tagit examen på senare år med en utbildning som liknar den man får på programmet. Här följer några exempel:

 • Statens energiverk (analytiker)
 • NUTEK (analytiker)
 • ECON Analys (konsult)
 • Konjunkturinstitutet (forskarassistent)
 • Wasa (försäkringsmatematiker)
 • Trygg-Hansa (försäkringsmatematiker)
 • Handelsbanken (matematiker)
 • Handelsbanken (valutahandlare)
 • Front Capital Systems (account executive)
 • SNS (forskarassistent)
 • Riksbanken (nationalekonom)
 • Sparbanken Sverige (ränte- & valutaanalytiker)
 • EFI (doktorand)
 • Konjunkturinstitutet (forskningssekreterare)
 • LO (utredare)
 • Regeringskansliet (handläggare)
 • SPP Liv AB (systemutvecklare)
 • ManPower (konsult)
 • Konjunkturinstitutet (ekonom)
 • SCB (miljöekonom)
 • Miljödepartementet (miljöekonom)
 • Konjunkturinstitutet (miljöekonom)

Utbildningen ger även en god grund för forskning, inte minst inom nationalekonomi, där det finns en uttalad rekommendation att sökande till forskarutbildningen har en bakgrund i matematik och statistik. Även för forskarstudier i finansmatematik eller försäkringsmatematik kommer en examen från programmet bli en bra grund.