Kursbeskrivning:

Nationalekonomi I består av två kurser, Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar, vilka ger en bred introduktion till nationalekonomi. Du lär dig att behärska grundläggande teori och att tillämpa de nationalekonomiska analysmetoderna på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar. För utförligare beskrivningar av kurserna se Mikroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng och Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng nedan.

För kursinformation och scheman se Nationalekonomi I