Kursbeskrivning:

Utbildningen är tvärvetenskaplig och vänder sig till studenter intresserade av en bred samhällsvetenskaplig inriktning på sina studier. Av båda huvudområdena nationalekonomi och statsvetenskap läses 60 högskolepoäng. Ett av huvudområdena väljs som huvudinriktning i vilket examensarbete för kandidatexamen utförs.

Programmet omfattar kurser i nationalekonomi och statsvetenskap på grundnivå omfattande 150 högskolepoäng samt valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng. Studierna bedrivs i ett basblock omfattande 120 högskolepoäng, 60 högskolepoäng i vardera nationalekonomi och statsvetenskap. Därefter läses ett fördjupningsblock innefattande såväl breddningsstudier om 30 valfria högskolepoäng, samt fördjupningsstudier i ett av huvudområdena nationalekonomi eller statsvetenskap om 30 högskolepoäng inklusive examensarbete för kandidatexamen.

Statsvetenskapliga institutionen är värdinstitution för programmet. Programmet ges i samarbete med Nationalekonomiska institutionen.


- Utbildningsplan

Termin 1: Statsvetenskap I, 30 hp
Termin 2: Nationalekonomi I, 30 hp
Termin 3: Statsvetenskap II, 30 hp
Termin 4:

Nationalekonomi II:
Intermediate microeconomics, 7,5 hp
Intermediate macroeconomics, 7,5 hp
Empirical methods 1, 7,5 hp
Valfri kurs från NEKII, 7,5 hp

Termin 5:  
Valfria kurser omfattande 30 hp. Kan också utgöras av en termins studier utomlands inom institutionernas utbytesprogram.
Termin 6:  
Beroende på huvudämne, Nationalekonomi III, 30 hp eller Statsvetenskap III, 30 hp