Programmet omfattar 180 hp och leder till en kandidatexamen. Studierna bedrivs gemensamt i ett basblock om 135 hp. Därefter väljer man fördjupningsinriktning i ett av ämnena. För att få fortsätta studierna efter basblocket ska den studerande vara godkänd på minst 75% av blocket.

Kurser i Basblocket:

  • Nationalekonomi 45 hp
  • Matematik 45 hp
  • Matematisk statistik 45 hp

Kurser i Valfria delen:

  • Ett examensarbeten om 15 hp.
  • Valfria kurser, 30 hp, valda så att den studerande med basblocket och examensarbetet uppnår minst 90 hp inom ett av basblockets ämnen.

Inom alla tre ämnena finns ett antal valfria kurser vilka gör det möjligt att uppnå 90 hp i det valda huvudämnet.

Översikt av preliminär förläggning av studierna i tiden:

Termin 1 Termin 2
Nationalekonomi (med propedeutisk kurs i matematik) 30 hp Matematik I 30 hp
Termin 3 Termin 4
Intermediate Micro- och Macroeconomics Matematik 15 hp Matematisk statistik I 30 hp
Termin 5 Termin 6
Matematisk statistik 15 hp Valfri del 15 hp Valfri del 30 hp