Utbildningen är ett svar på en ökad efterfrågan på matematisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på ekonomisk kompetens på arbetsmarknaden inom framför allt den finansiella sektorn, där hög matematisk/statistisk kompetens är ett krav.

Matematik-ekonomiprogrammet är unikt i Sverige genom att den innehåller studier på fortsättningskursnivå i samtliga tre huvudämnen, men likartade utbildningar finns utomlands, t ex i Aarhus i Danmark. Utbildningen är tvärvetenskaplig och gemensam för naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet och vänder sig till studenter med naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig/ekonomisk inriktning. De medverkande institutionerna är de matematiska och nationalekonomiska institutionerna vid Stockholms universitet.